Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Kararları Açıklandı

2020-10-22 22:31:07

Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Kararları Açıklandı

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda Ekim ayı İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 11 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 11 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Ekim ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: Çok katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının 4. katında bulunan 2.695,30 M²’lik Alternatif Otoparkın (Eski Pazaryeri) vitrinler ve iki odalı bölmesinin her türlü masraflarının kendilerince karşılanmak üzere halk eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisinin görüşülmesi.

Karar: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/09/2020 tarih ve 1293376 sayılı yazılarına istinaden; mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne irtifa hakkı 49 yıl süre ile Artvin İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesinde tapuda 473 ada ve 38 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Çok Katlı Otopark Binasının 4. katında yer alan 2.695,30 M²’lik Alternatif Otoparkın (Eski Pazaryeri) vitrinler ve iki odalı bölmesinin her türlü masraflarının kendilerince karşılanmak üzere halk eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna bedelsiz ve süresiz tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Artvin İli Yusufeli  İlçesine bağlı Demirdöven  ve Yaylalar Köyleri  sınırları içerisinde yer alan Erari Elektromekanik Enerji ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Damla Regülatörü ve HES” projesi için hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 04/09/2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Demirdöven ve Yaylalar Köyleri sınırları içerisinde yer alan Erari Elektromekanik Enerji ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Damla Regülatörü ve HES” projesi için hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 16-17-18/09/2020 tarih ve 14 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Demirdöven ve Yaylalar Köyleri sınırları içerisinde yer alan ve Erari Elektromekanik Enerji ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Damla Regülatörü ve HES” projesine ilişkin;

Yapılacak olan cebri boru ve santral binası yerinin değiştirilmesi, tünellerde yapılacak enjeksiyon ve patlatmalardan dolayı yer altı ve yer üstü sularında değişme olup olmayacağı, tünellerden çıkan hafriyatın çevreye, içme sularına ve deredeki canlılara zarar verip vermeyeceği hususlarında Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, tarım arazilerinin etkilenip etkilenmediği ile ilgili Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, yaban hayatı popülasyonunun etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden, yapılacak olan şantiye ve tesislerden dolayı dere yatağında oluşabilecek taşkın ve sel riskinin bulunup bulunmadığı ile ilgili Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğünden ve sözkonusu bölgenin turizme açık olması nedeniyle yapılacak olan tesislerin turizmi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alındıktan sonra yeniden Meclisimize sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Balcılı ve Bıçakçılar Köyleri sınırları içerisinde yer alan Tay Enerji İnşaat Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Özgüven Regülatörü ve HES” projesinin Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 04/09/2020 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Balcılı ve Bıçakçılar Köyleri sınırları  içerisinde yer alan Tay Enerji İnşaat Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Özgüven Regülatörü ve HES” projesinin Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 11-14-15/09/2020 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Balcılı ve Bıçakçılar Köyleri sınırları içerisinde yer alan ve Tay Enerji İnşaat Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Özgüven Regülatörü ve HES” projesine ilişkin;

Santral iletim hattı yol güzergahından geçeceğinden yapılacak olan çalışmalardan dolayı Köy yollarının etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili Artvin İl Özel İdaresinden, tarım arazilerinin etkilenip etkilenmediği ile ilgili Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, yapılacak olan şantiye ve tesislerden dolayı dere yatağında oluşabilecek taşkın ve sel riskinin bulunup bulunmadığı ile ilgili Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğünden ve sözkonusu bölgenin turizme açık olması nedeniyle yapılacak olan tesislerin turizmi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alındıktan sonra yeniden Meclisimize sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 01/09/2020 tarih ve 70 sayılı kararı ile Turizm Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili 21-22/09/2020 tarih ve 5 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen 01/09/2020 tarihli Önergeye istinaden, İlimizin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklere sahip olması nedeniyle Arhavi İlçesine bağlı Arılı Köyü sınırları içerisinde bulunan Mecnuna Şelalesine giden yaya yolunun yaşlı ve engelli vatandaşlar tarafından kullanımı esnasında güçlükler çekildiği bu nedenle sözkonusu şelaleye yaşlı ve engelli vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımının sağlanabilmesi için alınan kararın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilerek teleferik yapılması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek talep edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: Artvin  İli  Yusufeli  İlçesine  bağlı  Kılıçkaya  Köyü  sınırları  içerisinde  Atahes Mühendislik Müşavirlik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Aydın Regülatörü ve HES” projesine ait talep edilen kurum görüşlerinin yeniden görüşülmesi.

Karar: Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyü sınırları içerisinde Atahes Mühendislik Müşavirlik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Aydın Regülatörü ve HES” projesi ile ilgili İl Genel Meclisimizin 10/07/2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile 5,05 MWm/4,90 MWe kurulu güce sahip “Aydın Regülatörü ve HES” projesinden tarım arazilerinin etkilenip etkilenmediği ile ilgili ve Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ise dere yatağında suyun az olması nedeniyle tesisinin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir.

Sözkonusu kurumlardan alınan yeni görüşler doğrultusunda Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyü sınırları içerisinde Atahes Mühendislik Müşavirlik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Aydın Regülatörü ve HES” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde sakınca olmadığından hazırlanan 08638843 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 08278779 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6: Artvin Merkez İskebe mevkiinde bulunan tapuda 2 ada ve 8 parselde kayıtlı 4325 M²’lik taşınmazın tahsisi İl Özel İdaresine yapıldığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Valilik Konutunun sözkonusu alanda yapılmasının görüşülmesi.

Karar: Artvin İlimiz; geleneksel üretim ve iş kolları yanında son dönemde yapılan barajları, tünelleri ve yeraltı kaynaklarının işletilmeye açılması, Sarp Sınır Kapısının yenilenip kapasitesinin artırılması, Hopa Limanının ticaret kapasitesinin artması ile ekonomik olarak gelişme kaydeden iller arasında yer aldığı,

Buna bağlı olarak ve yine Doğu Karadenize yönelen yerli ve yabancı ilgisi genel olarak Karadeniz Bölgesi özel olarak ilimizin de turizm sektöründe potansiyelini artırmış olup, bu potansiyelden İl olarak daha fazla pay almak diğer taraftan ilimizi müstakil olarak turizm bakımından cazibe alanına dönüştürmek üzere İl genelinde projeler uygulanmaktadır.

Çoruh Vadisinde Borçka Barajından başlayıp Deriner Baraj gövdesine doğru devam eden turistik tekne gezintileri, Barajlar Müzesi, Yaban Hayatı Müzesi, barajlar üzerinde kurulan iskeleler ve bunlar etrafında oluşturulan sosyal alan ve turistik nitelikli tesisler, barajlar etrafında yapımı devam eden trekking parkurları ve üzerindeki tesisler, yine bu çalışmaları destekleyecek mahiyette marka çalışması ile Artvin'in değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalar ve yine bunları temsil eden hediyelik eşya ve ürünlerinin üretilip, tescil ettirilip pazarlanması da önemli çalışmalar olup bunlardan yerel olarak üretilenlerin mahallinden sağlanmasına öncelik verilmiş,

Bu kapsamda Artvin Çayı, Artvin Balı ve Artvin Zeytininin tescili çalışmaları devam etmektedir. Çayın üretimi konusunda ÇAYKUR ile sözleşme aşamasında olup kısa sürede piyasaya sunulması hedeflenmektedir.

Çoruh Vadisindeki çalışmalar yanında Artvin merkezinde de ilçelerde olduğu gibi Çoruh Vadisini tamamlayacak merkezi cazibeyi artıracak mikro projeler üretilmektedir. Bu kapsamda yapılan Gastronomi Projesini somutlaştırmak üzere Artvin'in tarihten bugüne mutfak kültürünü yansıtan bir Gastronomi Müzesi kurma konusunda önemli mesafe alındığı,

Yine eski pazar yeri olarak kullanılan Özel İdare otoparkının geçiş yolunu tarihi sokak olarak dizayn edip geçmişten bugüne Artvin görsellerinin fotoğraflarının sergileneceği bir nostalji sokağına çevrileceği, aynı şekilde buranın devamı olarak Gazi Ortaokulunun yenilenmesi kapsamında Özel İdareye ait dükkanların okul projesi kapsamında yenilenerek turistik yönü öne çıkan bu güzergah bu cadde üzerinde şehrimize kazandırılmış olacaktır.

Bu çerçevede gerek Gazi Ortaokulunun yenilenmesi, gerek yeni pazar yerini bu bölgeden Belediye imar yolunun açılma ihtiyacı nedeniyle bu turizm aksı üzerinde kalan ve şehrin  gelişimi ve dönüşümü nedeniyle şehrin merkezinde kalan Valilik Konutu hem şehir için hem konut için bazı olumsuzlukları içinde barındırmakta olduğu gibi ekonomik olarak kullanımı da Özel İdare için rantabl olmaktan çıkmış, aksine şehrin merkezinde bulunan alanın alternatifi olmaması nedeniyle Artvin halkın hizmetine açılarak sosyal kültürel bir tesise dönüştürülmesine,    

Bu çerçevede mevcut konutun sosyal kültürel bir tesis olarak kullanımı sağlamak üzere korunmasına, Artvin Merkez İskebe mevkiinde bulunan tapuda 2 ada ve 8 parselde kayıtlı 4325 M²’lik taşınmazın tahsisi İl Özel İdaresine yapıldığından, sözkonusu taşınmaz üzerine yeni Valilik Konutunun yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: 22/05/2016  tarih  ve  29719 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

Karar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde çalışmakta olan memur ve işçiler için 22/05/2016  tarih  ve  29719 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca ekli kadro değişikliği cetvelinde gösterilen;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 6. maddesi hükümleri uyarınca İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında ihtiyaç duyulan 1 adet 1.dereceli Sosyolog kadrosunun ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: İl  Genel  Meclisimizin  10/07/2020  tarih  ve  66  sayılı  kararı  ile  onaylanan Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde AB Enerji Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Saka I-II Regülatörü ve HES” projesi imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 02/09/2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisimizin 10/07/2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde AB Enerji Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Saka I-II Regülatörü ve HES” projesi imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili 08-09-10/09/2020 tarih ve 12 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Arhavi İlçesi Üçırmak ve Balıklı Köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan “Saka I-II Regülatörü ve HES” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 10/07/2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 23/07/2020-23/08/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra 17/08/2020 tarihinde Balıklı Köyü Muhtarı, Ulukent Köyü Muhtarı, Sırtoba Köyü Muhtarı, Derecik Köyü Muhtarı, Üçırmak Köyü Muhtarı ile Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı tarafından ortaklaşa verilen dilekçe ile itiraz edildiği,

İtiraz dilekçesinin 1. maddesinde itiraza konu imar planının onaylandığı İl Genel Meclisinin 10/07/2020 tarihli karar sürecindeki hukuka ayrılıklar yönünden iddialarına istinaden, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Toplantı Gündemi ve Duyurulması başlıklı 8. maddesinin birinci paragrafında “Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve genel sekreterlik  tarafından üyelere en az üç gün önceden bildirilir.” hükmü o ayki toplantı gündeminin bildirilmesiyle ilgili olduğu aynı maddenin 4. paragrafında “Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Vali, gündeme alınmasını istediği konuları yazılı olarak meclis başkanlığına bildirir. Meclis başkanı meclis toplantı halinde değilse ilk yapılacak meclis toplantısı gündemine ilave ederek üyelere duyurur. Meclis toplantı halinde ise o toplantı gündeminin son maddesi olarak görüşülür.” Denilmiştir. Teklif yazı 08/07/2020 tarihinde imzalanmış ve 10/07/2020 tarihli İl Genel Meclisi toplantısında görüşülmüştür. İtiraz dilekçesinin 2. maddesinde toplantı gündeminde kurum görüşlerinin yeniden görüşülmesi talebinin ise bir önceki karara istinaden istenmiş ve gelen kurum görüşleri doğrultusunda evet veya hayır şeklinde oylama yönünde yapılmış olup hukuka aykırı bir şekilde gündeme alınmadığı görülmektedir.

İtiraz dilekçesinin 3. maddesinde ise askı sürecine ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden olduğu ancak sözkonusu imar planları 23/07/2020-23/08/2020 tarihleri arasında İl Özel İdaresi veb sitesinde ve ilan tahtasında ilan edilmiş ve imar planları Arhavi Kaymakamlığına gönderilmiştir. Bu nedenle itiraz dilekçesinde bahsi geçen hususların hukuka aykırı bir durum teşkil etmediği görülmüş olup, imar planı onayına engel teşkil etmediği ve kurumların uygun görüşleri bulunduğundan itirazların reddedilerek, İl Genel Meclisimizin 10/07/2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 08485007 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 08843705 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının geçerli olduğuna, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9: Artvin  İli  Merkez  İlçesine  bağlı  Erenler  Köyü  sınırları  içerisinde  Davut YAŞAR tarafından yapımı planlanan “Sanayi Alanı” (Kereste Atölyesi) projesine ait hazırlanan Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Erenler Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 163 ada ve 20 numaralı parseller üzerine Davut YAŞAR tarafından yapımı planlanan “Sanayi  Alanı” (Kereste Atölyesi) projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 10: Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Dülgerli Köyü sınırları içerisinde Erkan GÜVENKAYA tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Dülgerli Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 162 ada ve 10 numaralı parseller üzerine Erkan GÜVENKAYA tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11: Artvin  İli  Arhavi  İlçesine  bağlı Yolgeçen  Köyü  sınırları  içerisinde  Melek AKYÜZ tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Yolgeçen Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 146 ada, 46, 47 ve 48 numaralı parseller üzerine Melek AKYÜZ tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

 


Bu haber 6626 defa okundu.
Kaynak :