Sayı : 3466
28.03.2015
28.03.2015 Ziyaretçi
Bugün 495
Toplam 2029960

Macahel’in de artık internet gazetesi var

2011-09-16 08:39:00

Macahel ( camili ) internet gazetesi facebook aracılığıyla yayında

Artvin’in Borçka ilçesinde birçok köyü içerisinde barındıran Gürcistan’a komşu olan Macahel Camili Bölgesi’nin artık bir internet gazetesi var. İnternet aracılığıyla yayın hayatına başlarken, sosyal paylaşım sitesi olan facebook ortamında girilen Macahel internet gazetesi gerek Camili bölgesini gerekse de Artvin’i ilgilendiren haberleri konu alıyor. Gazetenin imtiyaz sahipliğini Macahelli hemşerimiz Hayrettin Yavuz yaparken gazete tüm Camilililerin kullanımına açık durumda.

Son gelişmelerinde anı anına verildiği gazetenin kuruluş amaçları ise ilk haber olarak yayınlandı. Macahel internet gazetesinin ilk haberinde internet gazetesinin ortaya çıkış nedenleri hakkında bilgi verilirken çıkış nedenleri; “ 1) Macaheli ve halkını gerçek anlamıyla temsil eden veya bu amacı taşıyan, yörenin sorunlarını dile getiren bir sivil toplum kuruluşunun bulunmayışı, " MACAHEL(CAMİLİ) İNTERNET GAZETESİ ´ NİN ortaya çıkış nedenlerinin başında gelmektedir.

2) Yöreyi temsil etmeyen bazı kuruluşların yöre adına hareket etmesi ve daha önemlisi yöre olarak Macahel’in aleyhine olacak birtakım faaliyetlere öncülük etmeleri ikinci önemli bir sebeptir.

3) Halkın görüşlerinin temsil edilmesinde veya gündeme taşınmasında oluşan boşlukta, birtakım provakatif, hukuk dışı veya kötü niyetli eylemlerin, faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, bunun ise yıllarca kardeşlik ve huzur içinde yaşamış olan yöre halkı için büyük bir tehlike oluşturacağı açıktır. İnisiyatifin hedefi, hiç kimsenin güdümü altında kalmadan, şimdilik bu nitelikteki bir oluşumla, var olan bu boşluğu, yöre halkının çıkarları ve huzuru istikametinde doldurmaya çalışmaktır.”şeklinde sıralandı.

İlk haberde facebook gurubunun yapısı ve detay bilgilerde verilirken verilen bilgilerde; “ Gurubun Yapısı:

A. Yasal Statü:

Macahel (camili )internet gazetesi gurubu, bir tüzel kişilik statüsünde olmayıp, aşağıda türleri belirtilen üyelik sıfatını haiz gerçek kişilerden oluşan ve "Macahel" ortak paydası etrafında toplanmış bir "düşünce topluluğu"dur. Yasal dayanağını, Anayasanın "Düşünce ve kanaat hürriyeti" başlıklı 25. maddesi ile özellikle "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26. maddeden bulmaktadır.

Anayasa madde 25: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz.

Anayasa madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. (...)

26. maddedeki, "toplu olarak" düşünce ve kanaat açıklama ve yayma hürriyeti, İnisiyatifin yasal temelini oluşturmaktadır. Bir anlamda gurup, "Macahel" hakkındaki her türlü düşünce ve kanaatlerin toplu olarak açıklandığı ve yayıldığı bir yapıdır.

B. Üyelik Yapısı:

Macahel(camili)internet gazetesi Gurubu, iç yapı olarak, herhangi bir yöneticisi, yönetim kadrosu veya hiyerarşisi bulunmamaktadır. Düşünsel temelde bir birliktelik olan İnisiyatif, "sivil" bir hareket olma noktasında, düşünsel katkıya göre dört farklı nitelik taşıyan "üyeler"den oluşmaktadır:

1. Aktif Üyeler: İnisiyatifin faaliyetlerinde, aktif bir biçimde çalışan, bu konuda düşünce üreterek katkıda bulunan üyelerdir.

 

2. Onur Üyeleri: Macahel Yöresinde önderlik edebilecek, İnisiyatif çalışmalarında kendilerine danışılabilecek (başta yöre muhtarları ve imamları olmak üzere) kişilerdir.

3. Gönüllü Üyeler: İnisiyatif faaliyetlerinde aktif olarak çalışmasa da İnisiyatifi desteklediğini belirten, bu konuda çalışmaya hazır olduğunu benimseyen kişilerdir.

4. Doğal Üyeler: Bir bütün olarak "Macahelin yararını" esas alan tüm Macahelliler, İnisiyatifimizin doğal üyesidir.

C. İlişkiler: İnisiyatifin hiçbir siyasi, ideolojik, dinsel ve ırksal kişi, kuruluş veya oluşumlarla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır ve bundan sonra da olmayacaktır. İnisiyatifin tek bağlantısı, Macahel ve Macahel Halkıdır. Sadece bu ortak payda çerçevesinde ve bu amaçla herkese ve herkesle işbirliğine açıktır.”ifadelerine yer verildi.

İnternet gazetesi yayın hayatına başlar başlamaz büyük ilgi görürken ilerleyen günlerde bu gazetenin kendisini daha da geliştirmesi bekleniyor.


Bu haber 391 defa okundu.

Kaynak : Ç.P.
Yazdır